1 / 7
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง
2 / 7
การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา
3 / 7
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญชู พิศาภาค มารดา นายบัญชา พิศาภาค
4 / 7
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบทางไกล Video Conference
5 / 7
ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
6 / 7
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลเสนา
7 / 7
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 4 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดจุฬาราษฎร์วิทยา และโรงเรียนวัดคู้สลอด อำเภอเสนา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 4 ครั้ง
การประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 8 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี และมอบทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 4 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโคกทอง อ.ผักไห่ และโรงเรียนจรัสวิทยาคาร อ.เสนา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 5 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 49 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 47 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวันประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรีฯ
เข้าชม 772 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 766 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 758 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 814 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 756 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 768 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 754 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายวิฑูณร์ นัยยุติ ผอ.
รร.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
นายนภดล จันนุ่ม ผอ.
รร.วัดสุนทราราม
นายสมนึก อ่ำพันธ์ ผอ.
รร.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
นายนที พุ่มไสว ผอ.
รร.ราษฎร์นิรมิตร
ผอ.รร.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
รร.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
น.ส.สุดา เรืองปราชญ์ ผอ.
รร.หงสประภาสประสิทธิ์
ผอ.รร.วัดบันไดช้าง
รร.วัดบันไดช้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเรียนสร้างงานศิลปะจากดินไทย/วาดภาพโดยสีชอล์ค ฟรี
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 67 ครั้ง
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๒
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 96 ครั้ง
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “อยุธยาน่ายล”
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 789 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงการเลือกตั้ง สพป.อยุธยา เขต 2
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 790 ครั้ง
สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส.
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 750 ครั้ง
เอกสารประกอบ การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 772 ครั้ง
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 808 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 116 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 105 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2562

วารสาร เดือนเมษายน 2562

วารสาร เดือนมีนาคม 2562
 
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 27 คน สถิติปีนี้ 562 คน สถิติทั้งหมด 96990 คน