1 / 5
ให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 / 5
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / 5
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4 / 5
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรุก ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ + 1
5 / 5
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง และโรงเรียนวัดฤาไชย อำเภอผักไห่


 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง และโรงเรียนวัดฤาไชย อำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรุก ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ + 1
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง
การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 18 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 7 ครั้ง
ให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 30 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 82 ครั้ง
พิธีบรรพชาสามเณร “ภาคฤดูฝน”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 13 ครั้ง
การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 37 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนคอตันเตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 976 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1065 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 980 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1232 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1101 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 979 ครั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมจากกลุ่มจิตอาสาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 1164 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
น.ส.เมธาพร รักแดน รก.ผอ.
รร.คชเวกวิทยา
น.ส.ผาณิต ไวปรีชี รก.ผอ.
รร.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
นายลำเพย เย็นมนัส ผอ.
รร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
นายบรรจง เป็ดทอง ผอ.
รร.วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ผอ.รร.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
รร.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ผอ.รร.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
รร.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ผอ.รร.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
รร.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1869 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 685 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 963 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 408 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 788 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 1683 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 135 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 187 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 251 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 206 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 151 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 260 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 275 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 251 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร เดือนมิถุนายน 2562
 
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 530 คน สถิติเดือนนี้ 10044 คน สถิติปีนี้ 40375 คน สถิติทั้งหมด 136803 คน