1 / 5
ให้กำลังใจนักกีฬา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ฝึกซ้อม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
2 / 5
การประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
3 / 5
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม อำเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม อำเภอบางไทร
4 / 5
งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ รัชกาลที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒
5 / 5
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการตามแนวทางมิติคุณภาพ 5 รู้ ของอำเภอบางปะอิน ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ประธานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 3
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 0 ครั้ง
16ก.พ.62
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 3
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
15ก.พ.62
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญส่ง ไหวฉลาด มารดา นายไพศาล ไหวฉลาด ผอ.โรงเรียนวัดหัวเวียง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
14ก.พ.62
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 3
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 17 ครั้ง
14ก.พ.62
การตรวจราชการกรณีปกติหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
13ก.พ.62
บริษัทโสภากุลเฮ้าแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และคณะผู้ร่วมบริจาค มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
13ก.พ.62
ให้กำลังใจคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
13ก.พ.62
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 7/2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง
13ก.พ.62

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวันประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรีฯ
เข้าชม 640 ครั้ง
31ม.ค.61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 750 ครั้ง
31ม.ค.61
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 694 ครั้ง
31ม.ค.61
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 743 ครั้ง
31ม.ค.61
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 679 ครั้ง
31ม.ค.61
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 685 ครั้ง
31ม.ค.61
การสนับสนุนกิจกรรมจากกลุ่มจิตอาสาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 783 ครั้ง
30ม.ค.61
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นางปราณี กองจินดา รก.ผอ.
รร.โคกตาพรหม
นายศักดิ์ผจญ เริงใจ รก.ผอ.
รร.วัดขุนจ่าธรรมาราม
น.ส.สิริญญา โกษะ ผอ.
รร.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
นายบรรจง เป็ดทอง ผอ.
รร.วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ผอ.รร.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
รร.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ผอ.รร.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
รร.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
นายประยูร กิจสมุทร ผอ.
รร.วัดจรเข้ไล่
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 292 ครั้ง 9ม.ค.62
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้บุคลากรในสังกัด สพป.อยุธยา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 621 ครั้ง 7ก.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 714 ครั้ง 28มิ.ย.61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 601 ครั้ง 20มิ.ย.61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหา สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 681 ครั้ง 11มิ.ย.61
ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๑ และได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 607 ครั้ง 30พ.ค.61
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 667 ครั้ง 10เม.ย.61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 594 ครั้ง 27มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 584 ครั้ง 27มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง การจัดชื้อหนังสือชุดชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 590 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 585 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของ สพป.อย.2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 613 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพป.อย.2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 597 ครั้ง 21มิ.ย.61
รายละเอียดการจัดชื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 610 ครั้ง 21มิ.ย.61

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

วารสารทั้งหมด     

วาราสาร เดือนมกราคม 2562

วารสาร เดือนธันวาคม 2561

วารสาร เดือนพฤศจิกายน 2561
 
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 16 คน สถิติปีนี้ 47 คน สถิติทั้งหมด 96475 คน