1 / 6
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
2 / 6
การประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 / 6
พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562
4 / 6
การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5 / 6
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
6 / 6
การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 9 ครั้ง
Mind Education Program
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต และโรงเรียนวัดปทุมวัน อ.ลาดบัวหลวง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 21 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 23 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 15 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม อ.ลาดบัวหลวง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร เขต 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนคอตันเตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 886 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 915 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 878 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1062 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 924 ครั้ง
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เข้าชม 911 ครั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมจากกลุ่มจิตอาสาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 986 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นางปราณี กองจินดา รก.ผอ.
รร.โคกตาพรหม
ผอ.รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
รร.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
น.ส.วิไลวรรณ สรรพวัฒน์ ผอ.
รร.วัดแจ้ง
ผอ.รร.วัดชุมพลนิกายาราม
รร.วัดชุมพลนิกายาราม
ผอ.รร.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
รร.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ผอ.รร.วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์'
รร.วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์'
นายประยูร กิจสมุทร ผอ.
รร.วัดจรเข้ไล่
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 305 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 660 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 35 ครั้ง
รายละเอียดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ภาค ค สัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 106 ครั้ง
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 29 ครั้ง
กศจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 69 อัตรา วันที่ 18 - 24 ก.ค. 62 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 189 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 102 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 171 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 104 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 196 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 185 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 175 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร เดือนมิถุนายน 2562

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2562
 
ขณะนี้ 11 คน สถิติวันนี้ 250 คน สถิติเดือนนี้ 273 คน สถิติปีนี้ 872 คน สถิติทั้งหมด 97300 คน