1 / 5
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2563
2 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวัน อำเภอบางไทร จำนวน 4 โรงเรียน
3 / 5
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
4 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร
5 / 5
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอผักไห่


 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 3 ครั้ง
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวันอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 3 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 6 ครั้ง
ผอ.เขตพบครูเวรประจำวัน อำเภอบางไทร จำนวน 4 โรงเรียน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 5 ครั้ง
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2563
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 1 ครั้ง
ผอ.เขต พบผู้บริหารอำเภอบางบาล และอำเภอผักไห่
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 17 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 7 ครั้ง
ให้กำลังใจสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน สมศ. (รอบที่ 4)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 24 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 1144 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1126 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 1033 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1340 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1184 ครั้ง
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประชุมคณะกรรมการ O-NET
เข้าชม 1161 ครั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมจากกลุ่มจิตอาสาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 1243 ครั้ง
 แนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
นายวีระชัย วิเศษสัตย์ ผอ.
รร.วัดดอนพัฒนาราม
ผอ.รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม
รร.วัดไม้ตราสมาชิการาม
นางอัณศยา อรรถนาถ รก.ผอ.
รร.วัดโคก
นายสมหวัง สมบูรณ์ ผอ.
รร.วัดเปรมปรีชา
ผอ.รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
รร.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ผอ.รร.สามัคคีวิทยา
รร.สามัคคีวิทยา
ผอ.รร.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
รร.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 2167 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 775 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1062 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 441 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดย Admin เข้าชม 875 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย Admin เข้าชม 1833 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กศจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 180 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 225 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 282 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 239 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 180 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 297 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 309 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 319 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนตุลาคม 2562

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562

วารสาร เดือนกรกฎาคม 2562
 
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 182 คน สถิติเดือนนี้ 9877 คน สถิติปีนี้ 60745 คน สถิติทั้งหมด 157173 คน