dumri4

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

caranda2

กรอบ AEC2015

Countdown to AEC 2015 241 Days
HeartBossNew
anigifBotkam
salary1
salary2
datapersonal
dataschool
AMSS-OBEC
anigifDowtiem
anigifManagerofSchool
anigifTeacherS
anigifKrooAya2
PISA OnlineAYA2
anigifONET
suwich
sunee
somjai
anigifMath
anigifLearn
anigifAudit57
anigif-ผลงานวชาการ
anigifWichakan
wichakan12
wichakan13
wichakan14
Wichakan
anigifMatch
anigifFacebook
vdo gallery
images gallery

สถิตจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้497
mod_vvisit_counterเมื่อวาน440
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้937
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว4373
mod_vvisit_counterเดือนนี้1541
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13431
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น641131

20111010104157

ข่าวจากครูไทย

ค้นข่าวมาเล่า

<<สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ <<บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี

กระดานดำข่าวด่วน

ถวายพระพรพระเทพBanner2-111
anigifMeetingAya2
Wichakan
anigifKAya2
anigifkratin58

 • สพป.อย.2 จัดประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

  ประเมนครองกฤษยอ

                  นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 • สพป.อย.2 จัดประชุมนำเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนชั้น ป.1 ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน

  แนวทางพฒนาป.1 ยอ

             นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมนำเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • สพป.อย.2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติปรับลดกิจกรรมในสถานศึกษา

  แนวปฏบตยอ

   

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติปรับลดกิจกรรมในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอผักไห่จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

  ปดคายองกฤษยอ

   

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอผักไห่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่

 • สพป.อย.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ต้น”

  อบรมยอ

             นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • สพป.อย.2 เยี่ยมอาการป่วยของบุคลากร

  ก

   

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัดเยี่ยมอาการป่วยของนางนิสากรณ์ สุภาพจน์ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น (คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งที่ช่องว่างด้านบน แล้วกดขอเส้นทางโดยการกด Enter ได้เลย)

ประมวลภาพกิจกรรม สพป.อย.2

anigifShowpicAya2

หนังสือราชการ สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.อย.๒
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ

เพลงมาร์ช สพป.อย.๒