<<สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ <<บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 59

----------------------------------------------
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 58


----------------------------------------------
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 57

----------------------------------------------
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 56

----------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 55

----------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 54

----------------------------------------------