แจ้งข่าวสาร

<<สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ยินดีต้อนรับ <<บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 56 New กระพรบ

----------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 55

----------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 54

----------------------------------------------