ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต

 

   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
   

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 
 

 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 109 คน สถิติเดือนนี้ 1489 คน สถิติปีนี้ 158007 คน สถิติทั้งหมด 599143 คน