คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

4. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

6. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

7. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

8. คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการกลุ่มกฏหมายและคดี

9. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา​

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 164 คน สถิติเดือนนี้ 4558 คน สถิติปีนี้ 40304 คน สถิติทั้งหมด 358513 คน