คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

4. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

6. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

7. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

8. คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการกลุ่มกฏหมายและคดี

9. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา​

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 165 คน สถิติเดือนนี้ 7280 คน สถิติปีนี้ 7280 คน สถิติทั้งหมด 325489 คน