การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง      นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 
     
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร   นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
     
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน   นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการรักษาวินัย
 
     
     

 

 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 127 คน สถิติเดือนนี้ 1507 คน สถิติปีนี้ 158025 คน สถิติทั้งหมด 599161 คน