การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง      นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 
     
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร   นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
     
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน   นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการรักษาวินัย
 
     
     

 

 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 128 คน สถิติเดือนนี้ 5927 คน สถิติปีนี้ 5927 คน สถิติทั้งหมด 447063 คน