คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     
         
         
         
         
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     
         
     
         
     
         
     
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     
         
     
         
     
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
     
         
     
         
     
         
       
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
     
         
     
         
     
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
     
         
         
         
         
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
     
         
         
         
         
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
       
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
         
     
         
       
         
         
         

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
         
     
         
     
         
     
         

 


 

 

 

ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 188 คน สถิติเดือนนี้ 6301 คน สถิติปีนี้ 127432 คน สถิติทั้งหมด 568568 คน