การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง      นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 
     
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร   นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
     
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
   
     
     

 

 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 148 คน สถิติเดือนนี้ 1528 คน สถิติปีนี้ 158046 คน สถิติทั้งหมด 599182 คน