การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง      นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 
     
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร   นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
     
นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
   
     
     

 

 

ขณะนี้ 22 คน สถิติวันนี้ 57 คน สถิติเดือนนี้ 9388 คน สถิติปีนี้ 80952 คน สถิติทั้งหมด 522088 คน