รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและจัดการศึกษา

 

                                รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มรส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและจัดการศึกษา

                                    

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 362 คน สถิติเดือนนี้ 7966 คน สถิติปีนี้ 109372 คน สถิติทั้งหมด 293485 คน