พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

         

                                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                            

 

 

                             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545

 

 

                                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                              

 

 

                              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

                                    

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 662 คน สถิติเดือนนี้ 13580 คน สถิติปีนี้ 153327 คน สถิติทั้งหมด 594463 คน