การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                                             คู่มือการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563                                             

    

 

                                          แผนนิเทศ ก.ต.ป.น. ปี 2563

 

                                        บทสรุปการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.                                                   

              

 

                                             รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.

 

                                         รูปภาพการประชุม ก.ต.ป.น.                                       ​

                     

           

                                   การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

                             การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก​

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 678 คน สถิติเดือนนี้ 13596 คน สถิติปีนี้ 153343 คน สถิติทั้งหมด 594479 คน