การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                                             คู่มือการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563                                             

    

 

                                          แผนนิเทศ ก.ต.ป.น. ปี 2563

 

                                        บทสรุปการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.                                                   

              

 

                                             รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.

 

                                         รูปภาพการประชุม ก.ต.ป.น.                                       ​

                     

           

                                   การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

                             การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก​

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 164 คน สถิติเดือนนี้ 4558 คน สถิติปีนี้ 40304 คน สถิติทั้งหมด 358513 คน