มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

 

                                                        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

                                 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 160 คน สถิติเดือนนี้ 4554 คน สถิติปีนี้ 40300 คน สถิติทั้งหมด 358509 คน