มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

 

                                                        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

                                 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 155 คน สถิติเดือนนี้ 7270 คน สถิติปีนี้ 7270 คน สถิติทั้งหมด 325479 คน