มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

 

                                                        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

                                 

ขณะนี้ 13 คน สถิติวันนี้ 356 คน สถิติเดือนนี้ 7960 คน สถิติปีนี้ 109366 คน สถิติทั้งหมด 293479 คน