ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

                             ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                            

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 163 คน สถิติเดือนนี้ 7278 คน สถิติปีนี้ 7278 คน สถิติทั้งหมด 325487 คน