ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

                             ประกาศมาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                            

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 667 คน สถิติเดือนนี้ 13585 คน สถิติปีนี้ 153332 คน สถิติทั้งหมด 594468 คน