คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

6. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

7. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

8. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

9. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา​

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 62 คน สถิติเดือนนี้ 2928 คน สถิติปีนี้ 82873 คน สถิติทั้งหมด 266986 คน