คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

6. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

7. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

8. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

9. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา​

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 367 คน สถิติเดือนนี้ 7971 คน สถิติปีนี้ 109377 คน สถิติทั้งหมด 293490 คน