คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

1.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

2.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

4.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

6.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

7.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุลคล

8.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

9.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 671 คน สถิติเดือนนี้ 13589 คน สถิติปีนี้ 153336 คน สถิติทั้งหมด 594472 คน