ประกาหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

                            ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

                              

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 682 คน สถิติเดือนนี้ 13600 คน สถิติปีนี้ 153347 คน สถิติทั้งหมด 594483 คน