ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

               ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                                       

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 342 คน สถิติเดือนนี้ 7946 คน สถิติปีนี้ 109352 คน สถิติทั้งหมด 293465 คน