ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

               ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                                       

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 155 คน สถิติเดือนนี้ 7270 คน สถิติปีนี้ 7270 คน สถิติทั้งหมด 325479 คน