ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

               ประกาศนโยบายกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                                       

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 639 คน สถิติเดือนนี้ 13557 คน สถิติปีนี้ 153304 คน สถิติทั้งหมด 594440 คน