>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ราษฎร์นิรมิตร  


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมคณะกรรมการ นายลำเพย เย็นมนัส ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า(อุดมราษฏร์นิมิต) กรรมการและเลขานุการ ของ นายสรพงษ์ คำตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร โดยมี นายนภดล จันนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร อำเภอบางปะอิน

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 647 คน สถิติเดือนนี้ 13565 คน สถิติปีนี้ 153312 คน สถิติทั้งหมด 594448 คน