>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.รอซีดี  


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมคณะกรรมการ นายลำเพย เย็นมนัส ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า(อุดมราษฏร์นิมิต) กรรมการและเลขานุการ ของ นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรอซีดี โดยมี นางพนิตตา วสุนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรอซีดี และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนรอซีดี อำเภอลาดบัวหลวง

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 673 คน สถิติเดือนนี้ 13591 คน สถิติปีนี้ 153338 คน สถิติทั้งหมด 594474 คน