>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2565  


วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร นายภราดร เสนารัตน์ รองฯ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 158 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ประธานได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการเปิดเรียนแบบ Onsite และลด Learning Loss โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 พร้อมนี้ได้เปิดตัว “เทคโนโลยีดิจิทัล อัจฉริยะ” ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง / ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 645 คน สถิติเดือนนี้ 13563 คน สถิติปีนี้ 153310 คน สถิติทั้งหมด 594446 คน