>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ  


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นางสุชานรี แสนทวีสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายไพศาล ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง นางธนนันท์ ทองศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) (Zoom Cloud Meetings Application) เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 657 คน สถิติเดือนนี้ 13575 คน สถิติปีนี้ 153322 คน สถิติทั้งหมด 594458 คน