>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม โรงเรียนวัดสามเรือน อำเภอบางปะอิน และโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้ติดตามเรื่องการจัดการเรียนการสอน การเน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ความปลอดภัยในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 123 คน สถิติเดือนนี้ 1503 คน สถิติปีนี้ 158021 คน สถิติทั้งหมด 599157 คน