>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 7 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายยรรยง อรรถีโภค รองฯ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 7 โดยให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยให้คำมั่นว่าจะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านคอร์รัชั่น ในการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 107 คน สถิติเดือนนี้ 1487 คน สถิติปีนี้ 158005 คน สถิติทั้งหมด 599141 คน