>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมเพื่อการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงานฯ  


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร นายภราดร เสนารัตน์ รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงานเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพื่อทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 131 คน สถิติเดือนนี้ 1511 คน สถิติปีนี้ 158029 คน สถิติทั้งหมด 599165 คน