>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำโดย ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อม นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร นายภราดร เสนารัตน์ รองฯ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดวัดถ้ำแฝด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิชา บุญครอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำงานอย่างมีความสุข มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม เกิดทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 675 คน สถิติเดือนนี้ 13593 คน สถิติปีนี้ 153340 คน สถิติทั้งหมด 594476 คน