>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการฯ เพื่อสอดรับกับระบบ “eMENSCR”  


วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการฯ เพื่อให้สอดรับกับการรายงานผลในระบบ “eMENSCR” ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 655 คน สถิติเดือนนี้ 13573 คน สถิติปีนี้ 153320 คน สถิติทั้งหมด 594456 คน