>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนในสังกัดอำเภอบางบาล  


วันจันทร์ที่ 29  มกราคม  2561 เวลา 9.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอบางบาล จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด    บางบาล, โรงเรียนวัดไทรน้อย, โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส และโรงเรียนวัดปราสาททอง ตาม โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และการเรียนรวม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรน้อย, โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส และโรงเรียนวัดปราสาททอง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับอนุบาล 3 ขวบ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม สอบ O-NET การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 108 คน สถิติเดือนนี้ 1488 คน สถิติปีนี้ 158006 คน สถิติทั้งหมด 599142 คน