>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอบางไทร  


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอบางไทร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดขุนจ่า โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม และโรงเรียนวัดเทพสนทวารี ตาม โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และการควบรวม การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับอนุบาล 3 ขวบ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม สอบ O-NET การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
นายสุเทพ สภาพอัตถ์
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 105 คน สถิติเดือนนี้ 1485 คน สถิติปีนี้ 158003 คน สถิติทั้งหมด 599139 คน