>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560  


วันเสาร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จัดโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดารณี แซ่จึง / ภาพ  / ข่าว

ankara escort

 

 
 
นายสุเทพ สภาพอัตถ์
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 123 คน สถิติเดือนนี้ 1503 คน สถิติปีนี้ 158021 คน สถิติทั้งหมด 599157 คน