>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 7/2561  


วันพุธที่ 21  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 7.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายดิเรก  โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “พุธเช้า....ข่าว โรงเรียน” และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 7/2561  ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน  โดยสรุปประเด็นการประชุมทางไกล รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ได้ดังนี้

  1. สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจาก รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. การดำเนินการด้านความปลอดภัยจากวัตถุไวไฟ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  3. สรุปกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  4. เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  5. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  6. การจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  7. โครงการ “ผู้นำในตัวฉัน” เปลี่ยน 27 โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์
  8. การอบรมครูแบบครบวงจร

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ / ดารณี  แซ่จึง/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 993 คน สถิติเดือนนี้ 6110 คน สถิติปีนี้ 127241 คน สถิติทั้งหมด 568377 คน