>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย โครงการสถานศึกษา  สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนราษฎร์บำรุง 2.โรงเรียนวัดบางเคียน 3.โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 4.โรงเรียนวัดนาคสโมสร 5.โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 6.โรงเรียนโสภณเจติการาม 7.โรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ 8. โรงเรียนวัดหนองเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ 9.โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์ สายบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นแกนนำการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 6104 คน สถิติปีนี้ 127235 คน สถิติทั้งหมด 568371 คน