>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และโครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อ.ลาดบัวหลวง  


    วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ 1 ประชุมรับฟังความคิดเห็น คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียนสามัคคีวิทยา และโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561

    พร้อมนี้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)อำเภอลาดบัวหลวง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา การ Coaching การจัดการเรียนการสอน/Benchmarking/PLC/Active Learning การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และการบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 988 คน สถิติเดือนนี้ 6105 คน สถิติปีนี้ 127236 คน สถิติทั้งหมด 568372 คน