>>>  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโรโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  


Perihal : Tender pembelian sistem komputer dan periferal untuk sekolah dalam proyek peningkatan mutu pendidikan dengan teknologi jarak jauh melalui teknologi informasi (DLIT) Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Ayutthaya Region 2 sebanyak 2 entri secara elektronik penawaran (e-bidding)

 
    2018030515202221290.pdf
 
น.ส.ภัทรภา ทรงโภค
กลุ่มบริหารงานการเงิน
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 647 คน สถิติเดือนนี้ 13565 คน สถิติปีนี้ 153312 คน สถิติทั้งหมด 594448 คน