>>>  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาชื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC๑)  


เรื่อง ประกวดราคาชื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC๑) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
    2018030515202222940.pdf
 
น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค
กลุ่มบริหารงานการเงิน
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 71 คน สถิติเดือนนี้ 6299 คน สถิติปีนี้ 19463 คน สถิติทั้งหมด 203576 คน