>>>  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาชื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC๑)  


เรื่อง ประกวดราคาชื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC๑) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
    2018030515202222940.pdf
 
น.ส.ภัทรภา ทรงโภค
กลุ่มบริหารงานการเงิน
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 81 คน สถิติเดือนนี้ 343 คน สถิติปีนี้ 101749 คน สถิติทั้งหมด 285862 คน