>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การที่ปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1  


วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านบริหารงานบุคคล นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 991 คน สถิติเดือนนี้ 6108 คน สถิติปีนี้ 127239 คน สถิติทั้งหมด 568375 คน