>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอบางไทร  


   วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.-16.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอบางไทร จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ “ปัญญานุวัตรวิทยา” โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม และโรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา การ Coaching การจัดการเรียนการสอน/Benchmarking/PLC/Active Learning การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และการบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 10 คน สถิติวันนี้ 279 คน สถิติเดือนนี้ 6392 คน สถิติปีนี้ 127523 คน สถิติทั้งหมด 568659 คน