>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561  


      วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสมจิตร์  หามนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน เพื่อวางแผนการนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความพร้อมสูงกว่า ในปีการศึกษา 2561

ประมวล  เนื่องอุทัย / ภาพ / ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 996 คน สถิติเดือนนี้ 6113 คน สถิติปีนี้ 127244 คน สถิติทั้งหมด 568380 คน