>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน  


      วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกล่าวโอวาท และเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน โดย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการกับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 210 คน สถิติเดือนนี้ 2765 คน สถิติปีนี้ 37018 คน สถิติทั้งหมด 221131 คน