>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) พุทธศักราช 2560  


     วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยเข้ารับอบรมตั้งแต่วันที่ 4–5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ / ดารณี แซ่จึง /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 256 คน สถิติเดือนนี้ 6369 คน สถิติปีนี้ 127500 คน สถิติทั้งหมด 568636 คน