>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  


วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 รู้ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล และจิตวิทยาการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 992 คน สถิติเดือนนี้ 6109 คน สถิติปีนี้ 127240 คน สถิติทั้งหมด 568376 คน