>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2561  


วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายดิเรก โรจน์ปาน  นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ประธานได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม บริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2561 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียน(น่าเรียน)/โรงเรียน(น่าอยู่)/ครู(ใจดี)/ผู้บริหาร(ผู้นำทางวิชาการ) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนเข้มแข็งและมีคุณภาพ) เช่นการควบรวม การ Stand Alone และการทำ MOU การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่สนับสนุนการแสดงงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ ร.10 ครั้งที่ 1 จำนวน 49 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ / ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 235 คน สถิติเดือนนี้ 6348 คน สถิติปีนี้ 127479 คน สถิติทั้งหมด 568615 คน