>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกเรียน  


วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสมจิตร์ หามนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 82 โรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดำรงอยู่ (Stand Alone) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ดารณี แซ่จึง / ภาพ / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 6104 คน สถิติปีนี้ 127235 คน สถิติทั้งหมด 568371 คน