>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการ “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู อำเภอลาดบัวหลวง”  


วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้เข้าร่วม โครงการ “ผอ.เขตฯพบ เพื่อนครู อำเภอลาดบัวหลวง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา "องค์กรที่มีคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.0 ภายใต้ศาสตร์พระราชา" โดย "นโยบาย 5 รู้  สู่คุณภาพ" ให้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย นายพิสิทธิ์ สุขสาลี ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 11 คน สถิติวันนี้ 11 คน สถิติเดือนนี้ 6125 คน สถิติปีนี้ 127257 คน สถิติทั้งหมด 568393 คน