>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่อง การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบตามแนวทางของ PISA สำหรับครูผู้สอน  


                 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบหมายให้ นายดิเรก  โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบตามแนวทางของ PISA สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

                                                                       ประมวล เนื่องอุทัย / ภาพ / ดารณี แซ่จึง /ข่าว

 
 
นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 11 คน สถิติวันนี้ 163 คน สถิติเดือนนี้ 6276 คน สถิติปีนี้ 127407 คน สถิติทั้งหมด 568543 คน