>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 18/2561  


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 7.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเทพ สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุชานรี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มทุกคน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “พุธเช้า....ข่าว โรงเรียน” และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 18/2561 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ

2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ

- เชิญรับชมการเสวนาจากคุณครูผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

- การลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ. ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน

- โครงการสานพลังประชารัฐ รุ่นที่ 2

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต)

- โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (แจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 และกระบวนการ 3 ขั้นตอนในระบบ)

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 264 คน สถิติเดือนนี้ 6377 คน สถิติปีนี้ 127508 คน สถิติทั้งหมด 568644 คน