>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 15 คน สถิติวันนี้ 227 คน สถิติเดือนนี้ 6340 คน สถิติปีนี้ 127471 คน สถิติทั้งหมด 568607 คน