>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การที่ปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2  


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) เข้าให้คำปรึกษา/แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล และ นายดำหริ งิมสันเทียะ .ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 178 คน สถิติเดือนนี้ 6291 คน สถิติปีนี้ 127422 คน สถิติทั้งหมด 568558 คน