>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมประชุมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา 2561  


วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมประชุมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา 2561 โดย นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ โดยคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 46 โรงเรียน  เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ /ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 996 คน สถิติเดือนนี้ 6113 คน สถิติปีนี้ 127244 คน สถิติทั้งหมด 568380 คน