>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  


นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบหมายให้ นางสุชานรี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6-11 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) โรงเรียนสินสังวาลอุทิศย์ โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม อำเภอบางไทร และโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อำเภอเสนา พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียน ให้สามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สุชานรี แสนทวีสุข /ภาพ /ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 264 คน สถิติเดือนนี้ 6377 คน สถิติปีนี้ 127508 คน สถิติทั้งหมด 568644 คน