>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online (QAMS) ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบหมายให้ นายดิเรก โรจน์ปาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online (Quality Assurance Management System : QAMS) ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายกนก       คล้ายมุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากร ได้แก่ นางพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ นายธนะชัย อยู่มั่น      ครู โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร และนายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา ครู โรงเรียนวัดบางซ้ายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกรอกข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น โดยมีโรงเรียนนำร่องจำนวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประมวล  เนื่องอุทัย /ภาพ /ดารณี แซ่จึง / ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 6104 คน สถิติปีนี้ 127235 คน สถิติทั้งหมด 568371 คน