>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  


วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) จำนวน 7 ศูนย์ ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 181 คน สถิติเดือนนี้ 6294 คน สถิติปีนี้ 127425 คน สถิติทั้งหมด 568561 คน